Natječaji

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ
SVILARSKA 12, KOPRIVNICA

KLASA:112-01/17-01/2
URBROJ:2137-83-17-01/5
Koprivnica, 10.10.2017.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 93/14, 152/14, 7/17) Umjetnička škola Fortunat Pintarić, Svilarska 12, Koprivnica, raspisuje

NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta (m/ž)

- 1 nastavnik/ca gitare, 15 sati redovite nastave tjedno (27 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Matičnoj školi i Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na neodređeno vrijeme
- 1 nastavnik/ca gitare, 5 sati redovite nastave tjedno (9 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Matičnoj školi i Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme
- 1 nastavnik/ca klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme
- 1 nastavnik/ca klavira, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme
- 1 nastavnik/ca klavira, 5 sati redovite nastave tjedno (9 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme
- 1 nastavnik/ca korepeticije (plesna škola), 14 sati redovite nastave tjedno (25 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme
- 1 nastavnik/ca teoretskih glazbenih predmeta (osnovna glazbena i plesna škola), 8 sati redovite nastave tjedno (15 sati ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme
- 1 nastavnik/ca teoretskih glazbenih predmeta u srednjoj školi, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme
- 1 nastavnik/ca saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno (11 sati ukupnog tjednog radnog vremena) rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu), na određeno vrijeme
- 1 nastavnik/ca flaute, 11 sati redovite nastave tjedno (20 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme
- 1 nastavnik/ca roga, 1 sat redovite nastave tjedno (2 sata ukupnog tjednog radnog vremena), na određeno vrijeme
- 1 nastavnik/ca trube, 4 sata redovite nastave tjedno (7 sati ukupnog tjednog radnog vremena), rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme
- 1 nastavnik/ca violine, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima osnovne glazbene škole u Virju i Đurđevcu, na određeno vrijeme

Uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("NN" br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 93/14, 152/14, 7/17), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu ("NN" br. 1/96 i 80/99), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu ("NN" br. 47/96 i 56/01) te ostalim važećim propisima.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
-životopis
-dokaz o stečenoj stručnoj spremi - preslika
-domovnicu - preslika ili elektronički zapis
- rodni list - preslika ili elektronički zapis
-uvjerenje nadležnog suda da ne postoje zapreke za obavljanje poslova u skladu s člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) - preslika
- elektronički zapis o radno pravnom statusu

Rok za prijavu je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnim pločama Umjetničke škole Fortunat Pintarić.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Natječaj vrijedi od 10. do 18. listopada 2017. godine.

Prijave slati na adresu:
Umjetnička škola Fortunat Pintarić, Svilarska 12, 48 000 Koprivnica, s naznakom "Za natječaj".

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

O izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na web stranici Škole: www.umjetnicka.net

Ravnateljica:
Ariana Šandl

 Dokument u .pdf formatu možete preuzeti ovdje.

Kontaktirajte nas

Društvene mreže

Pratite nas i na našim društvenim mrežama.
Nalazite se ovdje: Naslovna O školi O školi Natječaji NATJEČAJ za popunu radnog mjesta (m/ž)