REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA:112-01/20-01/1

URBROJ:2137-83-20-01/27

U Koprivnici, 03.03.2020.

 

Na temelju članka 107. stavka 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i članka 12. stavka 5.  Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Umjetničkoj školi Fortunat Pintarić, na prijedlog Povjerenstva za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje, ravnateljica donosi:

 

ODLUKU

                                                           

Procjena i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj za radna mjesta:

  • nastavnik/ca teoretskih glazbenih predmeta u plesnoj školi, određeno nepuno radno vrijeme
  • nastavnik/ca korepeticije u plesnoj školi, neodređeno, nepuno radono vrijeme
  • nastavnik/ca klavira i korepeticije, neodređeno, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu
  • nastavnik/ca gitare, neodređeno, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu
  • nastavnik/ca trube, neodređeno, nepuno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu
  • nastavnik/ca roga, neodređeno, nepuno radno vrijeme
  • nastavnik/ca roga, određeno, nepuno radno vrijeme (rad u Matičnoj školi i Područnom odjelu u Virju)
  • nastavnik/ca saksofona, neodređeno, nepuno radno vrijeme (rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu)
  • nastavnik/ca trube, neodređeno, nepuno radno vrijeme
  • nastavnik/ca suvremenog plesa, određeno, nepuno radno vrijeme

koji je objavljen dana 18.02.2020. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Umjetničke škole Fortunat Pintarić  neće se provesti.

 

Obrazloženje

 

Na natječaj koji je objavljen dana 18.02.2020. na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Umjetničke škole Fortunat Pintarić za svako radno mjesto prijavio se samo jedan kandidat koji je dostavio potpunu i pravodobnu prijavu.

.

U skladu s člankom 12. stavkom 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja, ako se na natječaj prijavi samo jedan kandidat, prema odluci ravnatelja ne mora se provesti procjena odnosno vrednovanje.

U skladu s navedenim odlučeno je kao u izreci ove Odluke.

 

                                                                       

Ravnateljica:Ariana Šandl