REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD KOPRIVNICA

UMJETNIČKA ŠKOLA FORTUNAT PINTARIĆ

KLASA: 112-01/20-01/1

URBROJ: 2137-83-20-01/28

 

Koprivnica, 18.03.2020.

 

 

PREDMET:  Obavijest sudionicima natječaja o izboru kandidata

 

 

Po natječaju objavljenom dana 18.02.2020. godine  na web stranici i oglasnoj ploči Škole i web stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, zaposleni su:

 

 • radno mjesto nastavnika/ce teoretskih glazbenih predmeta u plesnoj školi, 8 sati redovite nastave tjedno: Ivančića Gregurić, glazbenik klavirist
 • radno mjesto nastavnika/ce korepeticije u plesnoj školi, 14 sati redovite nastave tjedno: Ivančica Gregurić, glazbenik klavirist
 • radno mjesto nastavnika/ce klavira i korepeticije, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu: Josip Kapitanić, magistar glazbene pedagogije
 • radno mjesto nastavnika/ce gitare, puno radno vrijeme, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu:Denis Tkalčec, glazbenik trubač
 • radno mjesto nastavnika/ce trube, 4 sata redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu: Mirko Tkalčec, magistar muzike – rogist
 • radno mjesto nastavnika/ce roga, 5 sati redovite nastave tjedno: Mirko Tkalčec, magistar muzike – rogist
 • radno mjesto nastavnika/ce roga, 4 sata redovite nastave tjedno: Mirko Tkalčec, magistar muzike - rogist
 • radno mjesto nastavnika/ce saksofona, 6 sati redovite nastave tjedno, rad u Područnim odjelima u Virju i Đurđevcu: Andrija Kovačević, magistar muzike – saksofonist
 • radno mjesto nastavnika/ce trube, 7,66 sati redovite nastave tjedno: Tomislav Bedenik, bakalaureat muzičkih umjetnosti – truba
 • radno mjesto nastavnika/ce suvremenog plesa, 6 sati redovite nastave tjedno: mije bilo prijavljenih kandidata

 

uz prethodnu suglasnost Školskog odbora Umjetničke škole Fortunat Pintarić donesenoj na 25. sjednici održanoj 12.03.2020.

 

 

 

Ravnateljica: Ariana Šandl

 

Obavijest dostaviti:

 1. Web stranica škole,
 2. Pismohrana – ovdje.