Petak, 06 Rujan 2019 12:00

[VAŽNO] AŽURIRANO - Raspored javljanja, obavijesti i raspored predmeta

AŽURIRANO: Prije nego proučite raspored za šk. god. 2019./2020., molimo Vas da obratite pažnju na obavijesti u nastavku!


U međuvremenu smo ažurirali:

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA

1. NAPRAVLJENE SU SITNE IZMJENE KOD GRUPA ZA 1. RAZRED OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE. TERMINI SU OSTALI ISTI  (Ažurirano 6. rujna u 17:00 sati)

2. KOD RASPOREDA ZA OSNOVNU GLAZBENU ŠKOLU ISPRAVLJENE SU GREŠKE U A I B TURNUSU (PETAK), SOLFEGGIO ZA 4.b i 1. b. - kod prof. Klauček (Ažurirano 7. rujna u 19:30 sati) 

3. NAPRAVLJENE SU IZMJENE U A I B TURNUSU ZA 2. a i 2. b RAZRED - prof. Lovković (Ažurirano 9. rujna u 9:15 sati)

 

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA

1. Promjena termina za 2. pripremni razred (prof. Klauček). Nastava će se odvijati u sobi 1, utorkom i petkom u slijedećim terminima: A-TURNUS od 19.30 do 21.00, B-TURNUS od 18.00 do 19.30

2. Promjena termina za 3. SGŠ - Glazbeni oblici (prof. Klauček). Nastava će se odvijati: A-TURNUS (Četvrtkom od 20.00 do 20.45 sati), B-TURNUS (Utorkom od 20.00 do 20.45 sati)

Sve spomenute izmjene pišu i pojedinačno kod dokumenta koji je ažuriran.

 

 

 


1. RAZRED OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE 


POPIS ZA SOLFEGGIO - GRUPE I RASPORED 

NAPRAVLJENE SU SITNE IZMJENE PO GRUPAMA (Ažurirano 6. rujna u 17:00 sati)

 

POPIS 1. RAZREDA OGŠ PO INSTRUMENTIMA I PROFESORIMA

 


 RASPORED JAVLJANJA UČENIKA (GLAZBENA ŠKOLA, PLESNA ŠKOLA + PODRUČNI ODJELI)


RASPORED JAVLJANJA ZA SVE UČENIKE  PO INSTRUMENTIMA (OGŠ, SGŠ + PODRUČNI ODJELI I PLESNA ŠKOLA) 

 


SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA 


RASPORED JAVLJANJA

PRIPREMNI RAZREDI

 


 RASPOREDI ZA ŠK. GOD. 2019./2020. - SAMO MATIČNA ŠKOLA 


CIJELOKUPNI RASPORED ZA OSNOVNU GLAZBENU I PLESNU ŠKOLU - TEORETSKI PREDMETI - POGLEDATI OVDJE

- KOD RASPOREDA ZA OSNOVNU GLAZBENU ŠKOLU ISPRAVLJENE SU GREŠKE U A I B TURNUSU (PETAK), SOLFEGGIO ZA 4.b i 1. b. - kod prof. Klauček (Ažurirano 7. rujna u 19:30 sati)

NAPRAVLJENE SU IZMJENE U A I B TURNUSU ZA 2. a i 2. b RAZRED - prof. Lovković (Ažurirano 9. rujna u 9:15 sati)

 

 

CIJELOKUPNI RASPORED ZA SREDNJU GLAZBENU ŠKOLU - TEORETSKI PREDMETI - POGLEDATI OVDJE

- Promjena termina za 2. pripremni razred (prof. Klauček). Nastava će se odvijati u sobi 1, utorkom i petkom u slijedećim terminima: A-TURNUS od 19.30 do 21.00, B-TURNUS od 18.00 do 19.30 (Ažurirano 13. rujna u 21:30 sati)

- Promjena termina za 3. SGŠ - Glazbeni oblici (prof. Klauček). Nastava će se odvijati uvijek četvrtkom od 20.00 do 20.45 sati (Ažurirano 17. rujna u 15:35 sati)

 

POČETAK NASTAVE -- POGLEDATI --> OVDJE