Raspored za učenike (OGŠ i SGŠ) - SAMO MATIČNA ŠKOLA

 

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA IZMJENE I DOPUNE RASPOREDA
Raspored solfeggia za osnovnu glazbenu i plesnu školu te zbora i orkestra za OGŠ i SGŠ  Nema izmjena
Zadnje ažuriranje rasporeda: 9. rujna 2019. (u 09.15 sati)

 

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA IZMJENE I DOPUNE RASPOREDA
Raspored svih teoretskih predmeta za srednju glazbenu školu Nema izmjena 
Zadnje ažuriranje rasporeda: 17. rujna 2019. (u 15.35 sati)

**Rasporedi će uključivati isključivo skupnu nastavu.**