Dokumenti

 

STARI DOKUMENTI

ŠKOLSKI KURIKULUM 2019./2020.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠK. GOD. 2019./2020.
DOPUNE GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ZA ŠK. GOD. 2019./2020.
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.
ŠKOLSKI KURIKULUM ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019. 
ŠKOLSKI KURIKULUM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. 
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018.
ŠKOLSKI KURIKULUM ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017. 
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.
ŠKOLSKI KURIKULUM ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016. 
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.

 

PLANOVI NABAVE I PLANOVI GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu
III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
Procedura naplate prihoda 2021.
II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.
REFERENTNA STRANICA
POTVRDA FINE
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 12- 2021-01
12-2021 FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
Plan nabave za 2022. godinu
III. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu
II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu
Financijski plan 2022-2024
II. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2021.pdf
Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga
Plan nabave za 2021. godinu
I. Izmjene Godišnjeg plana i programa
I IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2020.G.pdf
II. Preraspodjela 2019.
Godišnji izvještaj o izvršenju
I. Izmjene i dopune godišnjeg plana i prorgama za šk. god. 2019./2020.
PLAN NABAVE ZA 2020. G
Odluka o sukcesivnom trošku viška
PLAN NABAVE ZA 2019. G
PLAN NABAVE ZA 2018. G
PLAN NABAVE ZA 2017. G
PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBAVEZA
OBAVIJEST O SUKOBU INTERESA
IZJAVA O SUKOBU INTERESA
PRAVILNIK o provođenju jednostavne nabave
PRAVILNIK o provođenju postupka nabave
PRAVILNIK o provođenju postupka nabave 2017.
PLAN NABAVE ZA 2016.G
Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka UMJETNIČKA ŠKOLA F.P.2016
Procedura stvaranja obveza kad je potrebna javna nabava i kad nije
Procedura zaprimanja računa
Plan nabave za 2015. 
I. dopune Plana nabave za 2015.
II. dopuna Plana nabave za 2015.
ZAVRŠNI RAČUN U.Š.F.PINTARIĆ ZA 2015.
ZAVRŠNI RAČUN  U.Š.F.PINTARIĆ ZA 2014.
Plan nabave za 2015
II. Izmjena i dopune plana nabave za 2014
Obrazloženje  financijskog plana za 2015.-2017.godinu
I. IZMJENE I DOPUNE Plana Nabave za  2014. godinu
IZMJENE I DOPUNE GODIŠNJEG PLANA I PROGRAMA RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2016./2017.

 

FINANCIJSKI PLANOVI

I. Izmjene i dopune financijskog plana u 2021. godini
Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2021. godinu
Godišnji izvještaj o izvršenju fin. plana za 2020. G
Bilješke uz financijski izvještaj 12-20
Financijski izvještaj 12-20
Financijski plan UŠFP za 2021.-2023
II.Izmjene i dopune financijskog plana za 2020.g
Obrazloženje fin. plana za 2021.-2023.g
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAK IZVRŠENJA FIN. PLANA ZA 2020. G.
I. IZMJENE I DOPUNE FIN. PLANA ZA 2020. G.
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 12-2019.G
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 12-2019.G
OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu
Odluka o donošenju Financijskog plana za 2020. godinu i projekcija Fin. plana za 2021. i 2022. godinu
Financijski plan za 2020. i projekcija fin. plana za 2021. i 2022. godinu
II. IZMJENE I DOPUNE FIN. PLANA ZA 2019. GODINU
ODLUKA O DONOŠENJU II. Izmjene i dopune Fin. plana za 2019. godinu
I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. G
I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019.G
I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU
PROCEDURA DONOŠENJA I IZRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2018. G
FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 12-2018
OVJERENA REFERENTNA STRANICA
POTVRDA FINE
FINANCIJSKI PLAN UŠFP 2019-2021 G
FINANCIJSKI PLAN UŠFP 2019-2021 G
II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU
OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019 G
IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA UŠFP ZA 2018.G
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2018.G
FINANCIJSKI PLAN UMJETNIČKE ŠKOLE FORTUNAT PINTARIĆ 2018. G
OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. G
Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2017. G
FINANCIJSKI PLAN ZA 2017.G I PROJEKCIJE ZA 2018-19. G
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. G
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017. G
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 2017. G
POTVRDA FINE O PREUZETOM IZVJEŠĆU
OVJERENA REFERENTNA STRANICA 2017. 
II.IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2016. G
OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. G
OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA 12 - 2016. G
Polugodišnji financijski izvještaj za 2016.G
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 06-2016.
Financijski izvještaj 2015.G
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 012-2015
II.IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2015.G
FINANCIJSKI PLAN Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2016-17-18.G
FINANCIJSKI PLAN Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2016-17-18.G
OBRAZLOŽENJE Financijskog plana za 2016-2018.G
Financijsko izvješće 1.09.2015.
I.Izmjene i dopune finacijskog plana za 2015.g
I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2014. godinu
Financijski plan Umjetničke škole Fortunat Pintarić za 2014.g i projekcijama za 2015.g i  2016.g 
KATALOG INFORMACIJA

Financijsko izvješće za razdoblje 1.1.2016 - 31.12.2016.

Financijsko izvješće za razdoblje 1.1.2015 - 30.06.2015.