Odjel za suvremeni ples

Plesna škola

Program

Program škole suvremenog plesa Umjetničke škole Fortunat Pintarić slijedi nastavni plan i program osnovne škole suvremenog plesa Ane Maletić (Zagreb). Program se zasniva na učenju Rudolfa Labana o umjetnosti pokreta i pristupu glazbi kroz pokret Jaquesa Dalcrozea, te uz potporu pomoćnih glazbenih predmeta daje jedinstven oblik plesno - ritamskog odgoja u kojem se djeca integralno tjelesno, emocionalno i kognitivno razvijaju. Osnovno načelo na kojem se temelji cjelokupno obrazovanje jest stvaralaštvo učenika. U školi suvremenog plesa ne uče se gotovi obrasci pokreta, nego se tijekom nastavnog procesa neprestano istražuju novi mogućnosti kretanja i novi oblici pokreta. Poticanjem stvaralaštva kroz improvizaciju u pokretu i plesu, odnosno uporabom stečenog znanja, uvijek na nov, svakom pojedincu svojstven način, suvremeni plesni odgoj obogaćuje učenikovu osobnost i razvija njegov umjetnički senzibilitet.


Kako izgleda nastava?

Osnovna škola suvremenog plesa traje četiri godine. Nastava je organizirana kao predmetna nastava. Temeljni predmet struke je suvremeni ples, a ostali predmeti su ritmika, glazbena umjetnost, klasični balet te glasovir. Nastavni sat traje 45 min. Nastava svih predmeta izvodi se kao skupna nastava, osim individualne nastave glasovira. Nastava plesnih predmeta odvija se uz glasovirsku pratnju  (korepeticiju).


Nastupi

Javna djelatnost škole sastavni je dio cjelokupnog obrazovanja, a ostvaruje se javnim satovima i nastupima učenika na školskim predstavama, natjecanjima, smotrama, TV emisijama i gostovanjima u gradovima izvan mjesta školovanja.


Upisi

Prvi razred osnovne škole suvremenog plesa mogu upisati djeca koja su završila 2., 3., 4. ili 5. razred osnovne škole. Uvjet za upis je provjera sposobnosti spontana kretanja (improvizacije) uz glazbu različita karaktera, provjera motoričkih sposobnosti i osjećaja za metar i ritam. Datum prijemnog ispita i ono što je potrebno za audiciju provjerite ovdje.


Fotogalerija

Ida Geto

Ida Geto

Ida Geto

Dora Maruševac

Dora Maruševac

Dora Maruševac

Nela Krapinec

Nela Krapinec

Nela Krapinec

Prijavnicu za prijemni ispit 1. razreda osnovne plesne škole možete preuzeti u glavnom meniju pod: Upisi -> Dokumenti -> Prijavnice i upisnice