Danas je sati.

SAKSOFON

SVI PUHAČKI INSTRUMENTI

O INSTRUMENTU

1816. rođen je Antoine-Joseph (Adolphe) Sax u Belgiji.
Uči gradnju instrumenata sa svojim ocem Charles-Josephom. 1842. stiže u Pariz i ubrzo njegov bliski prijatelj Hector Berlioz piše članak u “Journal des Debats” o Saxovom novom izumu-saksofonu…Nakon toga Berlioz organizira koncert čiji je aranžman uključivao i dionicu saksofona. U prosincu 1844. saksofon debitira u orkestru u operi “Last king of Juda” (Kastner). 1845. Sax mijenja postavu vojnog orkestra;mijenja obou i horne sa saksofonima in Bb i Eb,a time je htio postići homogeniji zvuk,što je i uspio.A 1846.Sax konačno i patentira saksofon i počinje predavati saksofon u Parizu. 1894 umire. Saksofon osim što se koristio u klasičnoj glazbi,veoma je popularan i zastupljen u jazz glazbi i više ga se veže uz nju nego uz klasičnu glazbu. Zvuk mu je rezak i oštar, spada u puhače “drvene” instrumente. Neki od najvećih saksofonista su: Charlie Parker, John Coltrane, Lester Young i drugi… 

Glavni dijelovi saksofona su:

– Vrat – na kojem se nalazi mehanizam za uštimavanje
– Tijelo – na tijelu se nalaze tipke pomoću kojih biramo tonove
– Donji dio – tuba u obliku slova “U”
– “Zvono” – kraj cijevi lagano okrenut prema gore kroz koji izlazi ton

Postoji više vrsta saksofona ovisno o veličini (koja je ekvivalentna visini i boji tona kakav daju)…
Najzastupljeniji od njih su: Alt saksofon, bariton i tenor saksofon.
Zbog velike sličnosti i srodnosti instrumenata velik broj klarinetista svira i saksofon. 

Nastavni plan - osnovna škola:

Kontakt

umjetnicka

Svilarska 12, 48 000 Koprivnica, Republika Hrvatska

 tajnistvo(@)umjetnicka.net

 048 623 362

Prijava za administratora

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak - petak (07:00 - 22:00)

DRUŠTVENE MREŽE