Trombon

 

O INSTRUMENTU

Trombon je limeni puhački instrument koji se sastoji od tri dijela: usnika, korpusa te povlačka (popularno zvanog “cuga”). Svira se vibriranjem usnica pomoću zraka i povlačenjem povlačka. Ima lijep, mekan zvuk. Najpoznatiji skladatelji koji su pisali za trombon su Bach, Mozart i Rimski-Korsakov. 

Nastavni plan - osnovna škola: