Violina

 

O INSTRUMENTU

Violina je gudački instrument nastao od skupine starih gudačkih instrumenata koji su se svirali da braccio. Premda se obitelj violina ubrzo raširila Europom, prema nekim dokazima tvrdi se da je rođena u Italiji.

Dijelovi violine:

REZONANTNO TIJELO ili CORPUS

– sastoji se od gornje ploče (glasnjače), oboda, konjića, dušice,

2 f otvora i žičnjaka

– dodatni dio je podbradak za lakše pridržavanje violine

VRAT - donji dio (zaobljen i gladak) i gornji dio-hvataljke

GLAVA - u obliku puža sa 4 vijka za ugodbu

ŽICE - 4 žice-ugodba je u kvintama –e2-a1-d1-g-feinstimmer-

služi za fino ugađanje žica

GUDALO - sastoji se od štapa koji ima gornji dio (vrh) i donji dio

(žabica) i od struna izrađenih od konjskog repa

Tehnika sviranja:

– desna ruka proizvodi ton prstima i gudalom

– lijeva ruka služi za određivanje tonske visine

Pokreti gudala:

– omogućuju raznovrsnu artikulaciju

– legato, non legato ili detache, spiccato, tremolo, pizzicato

Ostale tehnike:

col legno, vibrato, fažoleti (prirodni, umjetni)

Boja zvuka:

– ako je gudalo bliže konjiću-sul ponticello

– ako je gudalo bliže hvataljci-sul tasto

Najpoznatiji graditelji gudačkih instrumenata:

Andrea i Nicolo Amati, Antonio Stradivari i Giuseppe del Gesu Guarneri

Najpoznatiji violinistički virtuozi:

Barok

– ARCANGELO CORELLI

– GIUSEPPE TARTINI

– NICCOLO PAGANINI

20.st.

– FRITZKREISLER

– DAVID OSSTRAH

– YEHUDI MENUHIN

– STEPHAN MILENKOVICH

Nastavni plan - osnovna škola: