Područni odjel u Đurđevcu

Umjetnička škola Fortunat Pintarić je u školskoj godini 2013./14. otvorila svoje područno odjeljenje osnovnog glazbenog obrazovanja u Đurđevcu. Nastava se odvija u prostorima Osnovne škole Grgura Karlovčana i to u popodnevnim terminima kada učenici osim nastave instrumenata pohađaju i nastavu solfeggia gdje uče osnove teorije glazbe, pisanje nota, pjevanje te razvijaju svoj glazbeni sluh. Nastava instrumenta i solfeggija se odvija dva puta tjedno dok učenici trećeg razreda pohađaju i skupno muziciranje koje se realizira kroz nastavne predmete pod nazivom komorna glazba (za učenike violine) i zborno pjevanje, a kako trenutno postoji manji broj učenika trećeg razreda ostvarena je suradnja i sa zborom Osnovne škole G. Karlovčana te dječjim crkvenim zborom župe Sv. Jurja.

Osim pohađanja nastave, učenici nastupaju na školskim internim i javnim produkcijama te su sa svojim javnim nastupima redoviti sudionici kulturnih i društvenih događanja u Gradu Đurđevcu dok su neki učenici već sudjelovali i na natjecanjima gdje su osvojili visoke nagrade u kategoriji gitare (Sebastijan Ivan Pejić i Mario Dergez).