Danas je sati.

DOKUMENTI

IV. Izmjene i dopune plana nabave za 2024. godinu (objavljeno 14.3.2024.)

III. Izmjene i dopune plana nabave za 2024. godinu (objavljeno 1.3.2024.)

II. Izmjene i dopune plana nabave za 2024. godinu (objavljeno 23.2.2024.)

I. Izmjene Plana nabave za 2024. godinu

Plan nabave za 2024. godinu

I. IZMJENA I DOPUNA FIN.PLANA ZA 2023. GODINE

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU

PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU

Odluka o provedbi postupaka jednostavne nabave u UŠ Fortunat Pintarić

Polugodišnje izvršenje Financijskog plana za 2022. godinu

II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu

III. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

Procedura naplate prihoda 2021.

II. Izmjene i dopune Plana nabave za 2022. godinu

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021.

REFERENTNA STRANICA

POTVRDA FINE

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 12- 2021-01

12-2021 FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Plan nabave za 2022. godinu

III. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu

II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu

Financijski plan 2022-2024

II. IZMJENE PLANA NABAVE ZA 2021.pdf

Pravilnik o provođenju postupka jednostavne nabave robe, radova i usluga

Plan nabave za 2021. godinu

I. Izmjene Godišnjeg plana i programa

I IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2020.G.pdf

II. Preraspodjela 2019.

Godišnji izvještaj o izvršenju

I. Izmjene i dopune godišnjeg plana i prorgama za šk. god. 2019./2020.

PLAN NABAVE ZA 2020. G

Odluka o sukcesivnom trošku viška

PLAN NABAVE ZA 2019. G

PLAN NABAVE ZA 2018. G

PLAN NABAVE ZA 2017. G

PROCEDURA STVARANJA UGOVORNIH OBAVEZA

OBAVIJEST O SUKOBU INTERESA

IZJAVA O SUKOBU INTERESA

PRAVILNIK o provođenju jednostavne nabave

PRAVILNIK o provođenju postupka nabave

PRAVILNIK o provođenju postupka nabave 2017.

PLAN NABAVE ZA 2016.G

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka UMJETNIČKA ŠKOLA F.P.2016

Procedura stvaranja obveza kad je potrebna javna nabava i kad nije

Procedura zaprimanja računa

Plan nabave za 2015. 

I. dopune Plana nabave za 2015.

II. dopuna Plana nabave za 2015.

ZAVRŠNI RAČUN U.Š.F.PINTARIĆ ZA 2015.

ZAVRŠNI RAČUN  U.Š.F.PINTARIĆ ZA 2014.

Plan nabave za 2015

II. Izmjena i dopune plana nabave za 2014

Obrazloženje  financijskog plana za 2015.-2017.godinu

I. IZMJENE I DOPUNE Plana Nabave za  2014. godinu

 

Kontakt

umjetnicka

Svilarska 12, 48 000 Koprivnica, Republika Hrvatska

 tajnistvo(@)umjetnicka.net

 048 623 362

Prijava za administratora

RADNO VRIJEME:

Ponedjeljak - petak (07:00 - 22:00)

DRUŠTVENE MREŽE