UPRAVA ŠKOLE

Ravnateljica

Ariana Šandl

Školski odbor

Jelena Košutić

Laura Malovac

Filip Klauček

Martina Glavica

Nataša Tetec

Vjekoslav Robotić

Sanja Ciber

VIJEĆE RODITELJA

Za šk. god. 2021./2022.